Documenten

Project Smart Grass Production

Factsheet onderzoeksopzet en proefvelden 2017

Download

Factsheet onderzoeksopzet en proefvelden 2018

Download

Factsheet voorkomen van bodemverdichting 2017

Download

Presentatie minor Smart Farming 2018

Download

Insporing kost opbrengst

Tijdens de Dag van de Hoeve Boveneind 2018 gaf Sjon de Leeuw van PPP Agro weer een leerzame workshop over het effect van bandenspanning op de insporing.

Kijk voor meer informatie op: https://www.melkvee.nl/artikel/139715-video-bandenspanning-beinvloedt-grasgroei/

Download

Projectplan

Format voor het projectplan voor subsidieaanvragen Innovatieve Concepten ten behoeve van een duurzame land - en tuinbouw, in het kader van het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkelings 2014 - 2020, zoals verwoord in het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor Nederland 2014 - 2020 (POP3) en de Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland.

Download

Basisdocumentatie precisiebemesting

De basisdocumentatie legt uit hoe precisiebemesting in de basis te werk gaat.

Ga voor de basisdocumentatie naar smartfertilizationday.nl.

Onderzoeksvoorstel

Download

Eerste rapportage Airinov donderdag 23 maart 2017 Dronebeelden van proefveld "Tinnegieter"

Download

Ambassadeursbijeenkomst ppt presentatie HAS 30 maart 2017 Herwijnen

Download

Contact

Smart Grass Production

Copyright © Smart Grass Production