Smart Grass Production

Een initiatief van Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt in samenwerking met organisaties deskundig op het gebied van duurzame weidebouw


Voorlichtingsbijeenkomst voor melkveehouders op 07-02-2019

Programma en aanmelden


Smart Grass Production

Welkom op de site van het project Smart Grass Production!

Smart Grass Production is maximale benutting van een gegeven perceel grasland voor de voortbrenging van topkwaliteit ruwvoer uit gras tegen minimale milieubelasting in termen van de CO2 voetafdruk van melk, de ammoniakuitstoot en de nitraat en fosfaatbelasting van grond- en oppervlakte water, dit alles met behoud van de bodemkwaliteit.

Smart Grass Production berust op drie pijlers

1 Precisiebemesting
2 Gebruik van moderne grassoorten
3 Overige maatregelen

Over precisiebemesting het volgende: in 2008 hebben overheid en agrarisch bedrijfsleven in Nederland het Sectorconvenant Schone en Zuinige Agrosectoren afgesloten. Sindsdien is door deze partijen enorm geinvesteerd in onderzoek en ontwikkeling op het gebied van precisiebemesting, ook voor grasland. Daardoor is er nu een ruim aanbod aan precisiebemesters, precisiemeststoffen en precisiebemestingsadviezen.

Veehouders die op precisiebemesting zijn overgegaan hebben daar geen spijt van. Veel goed gras produceren ter vervanging van krachtvoer: het levert winst voor teler en het milieu. Dat begint met 1) precisiebemesting van 2) moderne grasrassen, maar er is 3) meer voor nodig, de hierbovengenoemde overige maatregelen.

Alle technische mogelijkheden van deze tijd benutten om veel goed gras te telen tegen minimale milieubelasting, dat is Smart Grass Production. Daarbij gaat lang niet altijd om high tech oplossingen. Duurzaamheid toevoegen aan hoge produktiviteit, een circulaire melkveehouderij in de 21e eeuw, dat is wat de afnemers van de Nederlandse melkveehouders vragen. Dat dit mogelijk is bewijzen de deelnemers in dit project.

Alle activiteiten, rapportages en andere informatie over het project vindt u op deze site, ter motivatie en inspiratie.

Doel van het project en projectomschrijving, zie hieronder:

Doel van het project:

Maximale productie van gras van topkwaliteit tegen minimale milieubelasting, door toepassing van emissiearme precisiebemesting van organische en anorganische plantenvoeding op modern grasland. Het hele perceel benut, van kant tot kant egaal gewas, ook in de hoeken en langs de slootkanten, geen uit- of afspoeling van nitraat, geen vervluchtiging van ammoniak of lachgas, naast drijfmest gebruik van reststromen zoals stikstof uit luchtwassers en mineralenconcentraat, gebruik van de modernste grassoorten: zo ontstaat de maximale hoeveelheid ruwvoer met de juiste minerale samenstelling die nodig is voor een kringloop zonder verliezen tegen de laagst mogelijke kosten. CO2-reductie en ondernemerschap van jongeren staan hierbij centraal.

Download de gehele projectomschrijving:

Download

Dit project is mede gefinancieerd door de EU in het kader van het POP3 programma, uitgevoerd in de Provincie Gelderland.

Contact

Smart Grass Production

Copyright © Smart Grass Production